Ajankohtaista

Ajankohtaisia asioita vastuullisuudesta, vaikuttavuudesta ja kestävästä liiketoiminnasta. Tarinoita toteutetuista asiakasprojekteista.

Asiakastarinat

Lehto Tilat

Lehto Tilat halusi kehittää asiakasymmärrystään ja asiakaskokemusta ensiluokkaiseksi. Autoimme Lehto Tiloja luomaan heille räätälöidyn, tutkimustietoon ja laajaan kokemuspohjaan perustuvan toimintamallin, minkä avulla he voivat nyt kehittää asiakaskokemustaan systemaattisesti. Yhteyshenkilönämme projektissa toimi Lehto Tilojen myyntijohtaja Jukka Pekonen.

Lue lisää ->
Asiakastarinat

Aalto University Executive Education

N4C:n Olli-Pekka Pohjanmäki on toiminut pitkään valmentajana Aalto EE:n valmennuskokonaisuuksissa. Aalto EE:n toimitusjohtaja Pekka Mattila kertoi kokemuksistaan yli 10 vuotta jatkuneesta yhteistyöstä.

Lue lisää ->
Asiakastarinat

SOL Palvelut

Yhteistyö on koostunut tutkimuspalveluista, strategiakonsultoinnista, mutta myös avainhenkilöiden asiakkuusstrategisen osaamisen valmennuksista. SOL:n asiakkuuksissa korostuu syvä kumppanuushenkinen ajattelutapa, kyky ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja sen pohjalta osaamista rakentaa yhteisiin tavoitteisiin sidottu ratkaisu.

Lue lisää ->
Asiakastarinat

SOS Lapsikylä

N4C työskenteli SOS-Lapsikylän kumppanina uudistamassa kuntien ja kaupunkien tapaa tukea lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Lue lisää ->
Vastuullisuus

Vastuullisuus – vain velvollisuus vai myös kestävän kasvun mahdollisuus?

Vastuullisuus on nyt puheenaiheena kaikkialla yhteiskunnassamme. Teeman painoarvo yritysten ajattelussa ja toiminnassa on nopeasti kasvanut. Tälle on erittäin hyvät perusteet ja voisikin sanoa, että jos asia ei jo ole yrityksen hallituksen strategiapohdinnoissa ja agendalla, yrityksen asiakkaat sitä varmasti miettivät ja ainakin osa heistä tekee jo valintojaan sen pohjalta.

Lue lisää ->