Mikä Aalto University Executive Education on ja mitä se tekee?

 

Aalto EE on Aalto Yliopiston johtamiskoulutukseen ja asiantuntijoiden kehittämiseen keskittynyt yhtiö ja toimintaa on 15 maassa pysyvästi. Toteutuksia vuosittain useissa kymmenissä maissa. Vuosittain meillä on  n. 7000 osallistujaa, jotka tulevat noin 1000 organisaatiosta.

Meidän kantava ajatus on se, että pystytään siirtämään tutkittua tietoa tehokkaasti suoraan organisaatioiden kulmahuoneisiin valmennuksen, koulutuksen ja fasilitoinnin kautta.

 

Mikä on ollut N4C:n ja Olli-Pekan rooli toiminnassa?

 

Olli-Pekalla on ollut suuri rooli Suomen päässä, suomalaisten asiakkaiden kanssa hyvin pitkän ajan kuluessa. Kyseessä ei ole lyhytkestoinen yhteistyö. Olen itse ollut toimitusjohtajana yli 10 vuotta ja Olli-Pekka on ollut valmentajien joukossa jo ennen sitä. Hän on ollut pitkän aikaa mukana eri toimialojen ja asiakkaiden ohjelmissa.

 

“Hänen asiakkuuskeskeinen strategiateemansa on ollut hyvin kysytty ja haluttu ja se on auttanut meitäkin syventämään monia asiakassuhteitamme.”

 

Olli-Pekka on tehyt pääasiassa räätälöityjä ohjelmia asiakaskohtaisesti, mutta kantavana teemana on ollut pitkässä juoksussa asiakkuusstrategiat ja asiakaskeskeinen strategia.

 

Miten yhteistyö on sujunut?

 

Olen tuntenut Olli-Pekan jo pitkään ammattilaisena jo ennen AEE yhteistyötä. Yhteistyö on aina ollut sujuvaa, helppoa, mutkatonta ja suorapuheista.

Suorapuheisuus on tietyllä tavalla iso arvo, koska se säästää aikaa ja vaivaa kaikilta.

 

”Tätä minä teen, tätä minä en tee. Tämä innostaa minua, tästä en ole niin kiinnostunut.”

 

Näiden keskusteluiden helppous ja nopeus ovat aina meidän ja asiakkaan kannalta tärkeitä – ne ovat sujuneet Olli-Pekan kanssa aina hienosti.

 

Millaisia tuloksia yhteistyöllä on saatu aikaan?

 

Olli-Pekan toteuttamat räätälöidyt ohjelmat ovat sisällöltään tiukasti salassapidettäviä, enkä siten voi ottaa kantaa tarkemmin ohjelmissa asetettuihin tavoitteisiin ja miten ne ovat toteutuneet.

Meillä on paljon dataa sekä lyhyen aikavälin tyytyväisyydestä, että pitkän aikavälin vaikuttavuudesta. Me emme tee yhteistyötä valmentajien kanssa, jotka eivät vastaa asiakkaan pitkän aikavälin odotuksia.

Työ on projektiluontoista ja lähtökohtaisesti emme lupaa kenellekään valmentajalle projekteja. Uudet työtilaukset korreloivat vahvasti aikaisempien suoritusten kanssa.

Olemme tehneet Olli-Pekan kanssa yhteistyötä jo yli 10 vuotta. Siitä voi tehdä päätelmiä hänen kyvyistään ja saavutetuista tuloksista.

 

-Pekka Mattila, Toimitusjohtaja, Aalto University Executive Education Oy